روزنامه اعتماد را توقیف کردید، با اعتماد از دست رفته چه می‌کنید؟

مشکل نظام مقدس اینجاست که خود هرچند به زبان می‌گوید چشم «فتنه‌» را از حدقه درآورده، اما در دل، به آن هیچ باور ندارد.

زور می‌زند، داد و هوار راه می‌اندازد و دروغ زنی می‌کند تا آشوب درونش را آرام کند، اما فایده‌ای ندارد.

زندانیان سیاسی را وادار می‌کند تا مجیز ولی‌امر را بگویند و روسپی‌های عکس آقا بدست را مقابل دوربین‌ها صف می‌کند تا ارادت ملت به حضرتش را به نمایش بگذارند، اما بازهم فایده‌ای ندارد.

نظامی که مشروعیت خود را از رهبران دینی خود می‌گرفت، حالا با بحران مشروعیت عمیقی روبروست. حضرت آقا، از سوی همین ملت همیشه در صحنه، «هو» می‌شود و با سخف‌ترین عبارات مورد خطاب قرار می‌گیرد.

اینها همه نشانه بحران در مشروعیت نظامی است که مشروعیتش را به ظاهر از «فرزانگی، فرهیختگی، فرهمندی، فره‌شاهی و فره‌ایزدی» کسی می‌گیرد که طشت رسوایی‌اش به زمین افتاده است.

این رسوایی را نمی‌توان با تهدید، تحقیر، تحمیق، دستگیری، شکنجه، فشار، داغ و درفش و توقیف مطبوعات پوشاند.

روزنامه اعتماد را توقیف کردید، با اعتماد از دست رفته نظام مقدس چه کار خواهید کرد؟

دهم اسفند ماه سال ۱۳۸۸

Balatarin Donbaleh Mohandes Delicious Digg Stumbleupon Furl Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other Subscribe to Feed

وبلاگ‌ها

دنبال کننده ها

کتاب‌ها

 • مائو داستان ناشناخته/ جان هالیدی/ ثالث
 • جدال قدیم و جدید/ جواد طباطبایی/ ثالث
 • سرزمین‌های شبح‌زده/ تینا روزنبرگ/ ثالث
 • تجدد بومی/ محمد توکلی طرقی/ تاریخ ایران
 • مکتب در فرایند تکامل/ حسین مدرسی/ کویر
 • گذار از مدرنیته؟/ شاهرخ حقیقی/ نشر آگاه
 • روح پراگ/ ایوان کلیما/ نشر آگه

فیلم‌ها

 • آغوش‌های شکسته/ کارگردان: پدرو آلمادوآر
 • شاترآیلند/ کارگردان: مارتین اسکورسیزی
 • کتاب الی/ کارگردان: آلبرت و آلن هیوز
 • آواتار/ کارگردان: جیمز کامرون
 • نه (9)/ کارگردان: باب مارشال
 • زیرزمین/ کارگردان؛ امیر کاستاریکا
 • خانه خنجر‌های پران/ کارگردان؛ ژانگ ئیمو
 • نفرین گل طلائی/ کارگردان؛ ژانگ ئیمو
 • بدرود محبوب ابدی من/ کارگردان؛ چن کایگه
 • سفر گروه موسیقی/ کارگردان؛اران کولیرین
 • شاخ به شاخ/ کارگردان؛ فاتح آکین
 • پیر پسر/ کارگردان؛ چن ووک پارک
 • ممنتو/ کارگردان؛ کریستوفر نولان
 • دوشنبه‌ها زیر آفتاب/ کارگردان؛فرناندو آرانوا
 • والس با بشیر/ کارگردان؛آری فولمن
 • کتاب‌خوان/ کارگردان؛استفن دالدری